WIELOPIŁY

Wielopiła jest obrabiarką służącą do wzdłużnego cięcia tarcicy oraz brusów zespołem pił tarczowych. Stosowana w przemyśle tartacznym do cięcia na deski, elementy do opakowań, palety itp. z wstępnie obrobionego okrąglaka. Maszyna może pracować w linii technologicznej w zestawie z innymi maszynami np. trak – wielopiła – piła poprzeczna.
Wyjątkowo maszynę można stosować jako obrzynarkę do desek po zmniejszeniu ilości pił tarczowych układu tnącego.